Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

Administració de Finques a Barcelona i Cambrils

A AGN Consulting somos administradoras de fincas en Barcelona y Cambrils y Ofrecemos los Siguientes servicios:

La nostra Metodologia de TreballEls nostres Serveis d'Administració


Gestió integral de l'edifici

Ens encarreguem de resoldre totes les incidències que puguin produir-se en un edifici: adequació de les instal·lacions a la normativa, reparació de façanes, baixants, manteniment d'ascensors, neteja d'escales, etc.

Pressupostos sense compromís acords al mercat

En tenir més de 12.000 clients podem negociar unes molt bones condicions amb els millors professionals de cada matèria. Li realitzem un pressupost sense compromís per a la seva comunitat.

Constitució de comunitats

El nostre departament jurídic redactarà els estatuts de la seva comunitat, li recomanarà les clàusules que han de contenir els estatuts en funció de les característiques del seu immoble.
Així mateix, tramitem la seva inscripció en el Registre de la Propietat corresponent.

Liquidació i pressupostos anuals

AGN realitza el pressupost anual de la seva comunitat i s'encarrega de controlar que les despeses s'adeqüen. Documentem totes les despeses amb el detall de cada factura i els diferents conceptes als quals fan referència.

Assessoria jurídica permanent

Informem als presidents del marc legal en què s'han d'aplicar els acords, els quòrum necessaris per a l'aprovació d'obres i qualsevol altre assumpte d'àmbit legal.

Control de morositat

Realitzem un seguiment continu del pagament de les quotes, detectant de forma immediata aquells possibles impagats. AGN realitza les gestions extrajudicials pertinents i, en cas de ser necessari, interposa l'oportú procediment judicial.

Informes en línia

Els propietaris poden accedir a la nostra intranet, des d'on poden consultar la documentació de la comunitat.