Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

El certificat energètic

Publicado el 14/04/2014

L’ETIQUETA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS

Avui volem parlar de la obligatorietat de que els habitatges, locals de negocis i oficines que es lloguin o venguin hagin de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica subscrit per un tècnic acreditat.

Molts dels nostres clients ens estan preguntat sobre aquest certificat, hem preparat unes petites preguntes i respostes per aclarir els seus dubtes.

Quan s'ha de fer la certificació energètica?

El certificat energètic ha de fer-se en el moment en que el propietari vulgui vendre o llogar el seu habitatge, oficina o local de negoci.

Qui pot fer aquest certificat?

Només poden fer-lo els col·legiats del: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes, Col·legi d’Enginyers de l’Edificació, Col·legi d’Arquitectes Tècnics Industrials i Col·legi d’Enginyers Industrials. AGN disposa de personal amb la titulació necessària per elaborar els certificats energètics.

Qui paga la certificació?

El propietari és qui ha d’aportar el certificat en la compra-venda o lloguer i, per tant, li correspon pagar.

Les Comunitats de Propietaris han de tenir el certificat energètic de l’edifici?

No, no hi ha una obligació global per a les Comunitats. Son els propietaris que vulguin llogar el seu pis o vendre’l qui han de sol·licitar a un  tècnic que els hi emeti el certificat del seu habitatge. De totes maneres, si una Comunitat estigués interessada a fer-ho poden obtenir millor preu en conjunt.

Quan temps dura un certificat energètic?

El certificat energètic té una duració de deu anys.

Els lloguers d’estiu (apartaments, habitatges turístics), han de tenir el certificat?

Aquest tipus de lloguers són l’excepció o els habitatges amb un ús inferior a 4 mesos en un any i quan el seu consum d’energia sigui inferior al 25% del que resultaria la seva utilització durant tot l’any.

Els aparcaments estan obligats a passar l’examen del certificat energètic?.

L’aparcament no ha de passar l’examen si no forma part de l’habitatge.

S'han de pagar taxes per l'obtenció del certificat energètic?

Sí, les taxes depenen de la Comunitat Autònoma. En el cas de Catalunya les taxes són: pis o  habitatge unifamiliar: 11 €, edifici d’habitatges segons la fórmula T = 4,90*H + 5,20, on la T serà la taxa i  H el nombre d’habitatges de l'edifici; local u oficina: 10 € + 0,1 €/m2.

Per sol·licitar un certificat energètic tant en les oficines de Barcelona o Cambrils poden contactar amb nosaltres al correu agn@agn-consulting.com. De seguida els hi farem arribar tota la informació necessària.

Compartir  
Enviar per email 
comments powered by Disqus

  Subcriure's per E-mail: