Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

LA OBLIGACIÓ DEL VENEDOR DE COMUNICAR LA VENDA D'UNA PROPIETAT

Publicado el 07/10/2015

Amb el canvi del Codi Civil de Catalunya s'ha introduït una novetat quant a la responsabilitat de notificar a l'Administrador la venda o canvi de titularitat.

OBLIGAT A INFORMAR DEL CANVI DE TITULARITAT: EL VENEDOR

En l'actualitat està obligat a informar del canvi "la persona que aliena un element privatiu ha de comunicar el canvi de titularitat a la Secretaria de la Comunitat. Mentre no ho comuniqui respon solidàriament dels deutes (...)".(art. 553-37, apt. 3 *CCC)

La comunicació ha de poder-se acreditar pel que es recomana que es faci de forma fefaent per a la seguretat del venedor.

RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA DELS DEUTES

El venedor serà responsable de manera solidària dels deutes de la Comunitat si no informa del canvi.

De quins deutes respon? De totes les despeses comunes ordinaris així com els extraordinaris que afectin a la finca on està situada l'entitat que es transmet.

Compartir  
Enviar per email 
comments powered by Disqus

  Subcriure's per E-mail: