Castellano | Català
AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

AGN - BARCELONA

  

Assessors Immobiliaris des de 1974

Nova normatia de propietat horitzonal a Catalunya

Publicado el 17/09/2015

NOVA LLEI PROPIETAT HORITZONTAL

El passat 21 de juny de 2015 va entrar en vigor la llei 5/2015 que regula les Comunitats de Propietaris introduint modificacions que creiem poden ser del seu interès.

Procedim a fer un breu resum de les més importants:

1. S'elimina la segona convocatòria. D'aquesta manera les reunions tindran una única convocatòria evitant així els temps d'espera per manca del quòrum legal per a inici de les mateixes. 

2. Per a qualsevol impugnació d'acords de junta s'haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes ordinàries i/o extraordinàries.

3. El nou propietari d'un habitatge, pàrquing o local, haurà de fer-se càrrec dels deutes del transmitent o venedor de l'any en curs així com dels quatre anys anteriors a la data de la compra. 

4. Es regula l'adequació de les finques per als vehicles elèctrics.

5. S'implanten les noves tecnologies: reunions per videoconferència i convocatòries i comunicacions enviades per correu electrònic com a domicili de la propietat.

6. Les abstencions dels assistents i absents, computen a favor de la majoria.

7. Qualsevol propietari i/o inquilí, pot exigir la supressió de barreres arquitectòniques.

Si té qualsevol consulta no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres

Compartir  
Enviar per email 
comments powered by Disqus

  Subcriure's per E-mail: